Kami di semuahouse adalah agen hartanah berdaftar. Sentiasa berusaha menigkatkan mutu perkhidmatan kami serta membantu tuan rumah  dan pembeli rumah dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan mudah. Kesemua