Basuh kereta dan makan durian. Dari mei-julai 2018. Pertandingan diadakan antara kumpulan2 di puchong branch. Pasukan yang menang kereta mereka akan dibasuh oleh pasukan yang kalah. Pasukan kami