Bandar Tun Hussein Onn adalah bandar di Batu 9 Cheras. Bersempena dengan nama Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Bandar Tun Hussein Onn yang dilengkapi pelbagai